О. Пригара, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРИВАБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

Розглянуто особливості побудови системи маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків і визначено, що дана система повинна враховувати широке коло кількісно-якісних показників. Запропоновано розглядати багаторівневу систему показників оцінки привабливості ринку на мегарівні – світовому рівні, макрорівні– рівні країни, мезорівні – рівні галузі, та мікрорівні – рівні підприємства. Розглянуто джерела інформації, на які слід звернути увагу при дослідженні привабливості міжнародних ринків.

Ключові слова: привабливість ринку, маркетингова інформація, міжнародний ринок, оцінка ринку.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/12

Завантажити

  • pdf 144_12
    File size: 284 kB Downloads: 544