О. Рожко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Визначені проблеми функціонування позабюджетних фондів соціального призначення в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду виокремлено напрями реформування діяльності фондів соціального страхування у контексті сучасної трансформації національної фінансової системи.

Ключові слова: позабюджетні цільові фонди, економічний розвиток, соціальна політика, соціальне страхування, єдиний соціальний внесок.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/144-3/13

Завантажити

  • pdf 144_13
    File size: 298 kB Downloads: 292