Ю. Бажал, д-р екон. наук, проф. Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ ШУМПЕТЕРІВСЬКА ПАРАДИГМА “СТАТИКИ” І “ДИНАМІКИ” ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

У статті аналізуються основні положення теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, які виділяють два різних типи економіки – статику і динаміку. Така методологія, на відміну від неокласичного підходу,дає нове бачення рушійних сил сучасного економічного розвитку, де пріоритетна роль відводиться інноваційним технологічним змінам.

Ключові слова: шумпетерівська теорія економічного розвитку, технологічна парадигма, інноваційна політика.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/145-4/1

Завантажити

  • pdf 145_1
    File size: 346 kB Downloads: 482