І. Єгоров, д-р екон. наук, ст. наук. співр. ЦДПІН імені Г.М. Доброва НАН України, Київ, Н. Лінчевська, асп. ЦДПІН імені Г.М. Доброва НАН України, Київ ПРОЦЕСИ “ТВОРЧОЇ РУЙНАЦІЇ” ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

У роботі розглянуто процеси перетворень в українській економіці у роки незалежності в контексті шумпетеріанської концепції трансформації. Показано, що початкові параметри цих процесів були оцінені невірно, дії з управління змінами мали незавершений та неповний характер. Це, у свою чергу, призвело серйозних негативних наслідків для економіки країни.

Ключові слова: теорія Й. Шумпетера, творча руйнація, економічна криза, економіка України, негативні зміни.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/145-4/2

Завантажити

  • pdf 145_2
    File size: 250 kB Downloads: 375