Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕХАНІЗМ САМОРОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У КОНЦЕПЦІЇ “ТВОРЧОГО РУЙНУВАННЯ” Й. ШУМПЕТЕРА

У статті проаналізовано сучасні теоретико-методологічні підходи до дослідження еволюції економічних систем.Розкрито теоретичні здобутки Й. Шумпетера в осмисленні механізмів саморозвитку економічних систем, обґрунтовані в неортодоксальній концепції “творчого руйнування”.

Ключові слова: нерівноважні та нелінійні економічні системи, економічна синергетика, самоорганізація та саморозвиток економічних систем.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/145-4/3

Завантажити

  • pdf 145_3
    File size: 230 kB Downloads: 358