Л. Алексеєнко, д-р екон. наук, проф. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, О. Стасик, асп. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ У ПРОЦЕСАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Досліджено основні концептуальні засади фінансового потенціалу процесів злиття та поглинання як чинників зовнішнього зростання корпорацій, узагальнено існуючі підходи до поняття “реструктуризація” та визначено необхідні складові здатності корпорації до поглинання.

Ключові слова: фінансовий потенціал, злиття, поглинання, корпорація, реструктуризація, синергетичний ефект.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/145-4/8

Завантажити

  • pdf 145_8
    File size: 251 kB Downloads: 485