О. Зухба, канд. екон. наук, доц. Донецький національний технічний університет, Вища школа економіки та менеджменту, Донецьк ІННОВАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Визначено сутність та зміст інноваційних зрушень у економічній діяльності домогосподарства у різних сферах відтворення. Показано, що кожне нововведення в діяльності домогосподарства позитивно чи негативно впливає на її результати. Доведено, що наявність позитивних і негативних екстерналій введення інновацій слугує економічним обґрунтуванням їх застосування.

Ключові слова: домогосподарство, інституційна система, інновації, екстерналії.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/145-4/10

Завантажити

  • pdf 145_10
    File size: 254 kB Downloads: 329