А. Цуркан, д-р наук (PhD) Інститут економіки, фінансів і статистики Академії наук Молдови, Кишинів, О. Красовська, канд. екон. наук, ст. науч. співр. ЦДПІН імені Г.М. Доброва НАН України, Київ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

У статті розглянуто умови та можливості моделювання інноваційної діяльності з точки зору формування ефективної інноваційної політики держави.

Ключові слова: інноваційна діяльність, моделювання, інноваційна політика, прогнозні моделі, критерії оцінки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/145-4/13

Завантажити

  • pdf 145_13
    File size: 588 kB Downloads: 410