В. Базилевич, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: У ПОШУКАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

У статті проаналізовано мегатренди сучасного економічного розвитку, що стали серйозним викликом для економічної науки, сформувавши нові вектори економічних досліджень, економічної політики та господарської практики.

Ключові слова: мегатренди економічного розвитку, глобалізація, фінансіалізація, інформатизація, інтелектуалізація, соціалізація економіки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/1

Завантажити

  • pdf 146_1
    File size: 263 kB Downloads: 184