К. Айнабек, д-р екон. наук, проф. Карагандинський економ. ун-т Казпотребсоюза, Караганда (Казахстан) МЕТОДОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сталий розвиток національної економіки безпосередньо залежить від оптимальності її складових частин. Це можна буде вирішити через визначення оптимальності співвідношення галузей і регіонів, внутрішніх частин їх структури на основі загального критерію оцінки вартісних величин, що характеризують параметри функціонування регіональних суб’єктів. У даній статті на основі авторських підходів даються теоретичні положення та економіко-математичні моделі оптимізації регіональної економіки та відносин центру і регіонів.

Ключові слова: регіональна економіка; оптимізація; валовий регіональний випуск товарів і послуг.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/2

Завантажити

  • pdf 146_2
    File size: 290 kB Downloads: 129