О. Белокрилова, д-р екон. наук Південний федеральний університет, Ростов-на-Дону (Росія), К. Белокрилов, канд. екон. наук Південний федеральний університет, Ростов-на-Дону (Росія) ЕВРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ДОСЛІДЖЕННІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Досліджено дозволяючі можливості інституціоналізму як міждисциплінарної методології, що синтезує сучасні досягнення філософії, політології, економічної та інституційно-економічної теорії, соціології, найбільш адекватно описує взаємодії економічних суб’єктів, в т.ч. держави і бізнесу на ринку держзакупівель. Отримано задовільні результати вирішення проблемних ситуацій в системі держзакупівель РФ на шляху інституціоналізації централізованої моделі як на мікро-(на прикладі Південного федерального університету), так і на макрорівні в межах формування Федеральної контрактної системи, спрямованної на інтеграцію всіх етапів державної контрактації – планування, розміщення держзамовлення, управління й інфорсменту держконтракту.

Ключові слова: інституціоналізм; інституційне середовище; інституціональні угоди; держконтракт; проблеми держзакупівель; централізована модель; Федеральна контрактна система, ПФУ.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/3

Завантажити

  • pdf 146_3
    File size: 298 kB Downloads: 177