В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена аналізу еволюції теоретичних підходів до дослідження змісту та джерел права інтелектуальної власності. Досліджено особливості виникнення та зміст теорії промислової власності, договірної, рентної та деліктної теорій. Розглянуто імматеріальну конструкцію та концепцію особистих прав. Проаналізовано зміст теорії виключних прав, інтелектуальних прав та теорію клієнтели.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, делікт, виключне право, договірна теорія, рентна теорія, теорія особистих прав.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/4

Завантажити

  • pdf 146_4
    File size: 247 kB Downloads: 264