Н. Гражевська, д-р. екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

У статті висвітлено найважливіші філософсько-світоглядні та теоретико-методологічні здобутки синергетики в розумінні природи та механізмів розвитку економічних систем. Проаналізовано сучасний стан та проблеми застосування синергетичного підходу в економічних дослідженнях.

Ключові слова: економічна синергетика, міждисциплінарний підхід, синергетичний підхід в економічних дослідженнях, синергетичний сцієнтизм, нерівноважність та нелінійність економічних систем, самоорганізація та саморозвиток економічних систем.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/7

Завантажити

  • pdf 146_7
    File size: 252 kB Downloads: 258