А. Залєвська-Шишак, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті розкрито сутність і значення суспільних благ трансформаційній економіці. Розглянуто роль держави та виявлено специфіку функціонування державного сектора економіки. Розкрито особливості відтворення суспільних благ та перспективи їх розвитку в умовах ринкової трансформації економіки.

Ключові слова: суспільні блага, державний сектор, державна власність, трансформаційна економіка.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/8

Завантажити

  • pdf 146_8
    File size: 220 kB Downloads: 147