Д.Зухба, канд. екон. наук, МВА Донецьк. нац. техн. ун-т, Донецьк СПЕЦИФІКА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРТОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті виявлено особливості методології аналізу вартості інновацій, яка є адекватною сучасному стану господарської системи і досягнутому рівню розвитку науки. Доведено, що особливості методології пов’язані з використанням еволюційного підходу, врахування біфуркаційних процесів, синергії, залежності від шляху розвитку.

Ключові слова: інновації, вартість, методологія дослідження.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/9

Завантажити

  • pdf 146_9
    File size: 252 kB Downloads: 338