О. Катигробова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

У статті визначено сутність теорії інновацій, класифіковано напрями її розвитку, досліджено особливості еволюції інноваційної теорії в контексті інституціоналізму та розкрито її значення в постіндустріальній теорії.

Ключові слова: інновації, теорія інновацій, інституції, традиційний інституціоналізм, неоінституціоналізм, наука, технології, знання, теорія постіндустріального суспільства.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/11

Завантажити

  • pdf 146_11
    File size: 266 kB Downloads: 164