В. Тарасевич, д-р екон. наук, проф. Нац. металург. академ. України, Дніпропетровськ ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА XXI СТОЛІТТЯ: ОРІЄНТИРИ І ВЕКТОРИ ЗМІН

Розглянуто особливості об’єкту фундаментальної економічної науки в універсумному контексті. Визначено можливі зміни її статусу, а також суб’єкта, предметного простору и методичного інструментарію у взаємозв’зку з пріоритетами розвитку постнекласичної науки.

Ключові слова: фундаментальна економічна наука; суб’єкт; об’ єкт; предметний простір; методи; імперативи змін.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/19

Завантажити

  • pdf 146_19
    File size: 256 kB Downloads: 286