П. Андрєєв, канд. екон. наук Державна фінансова інспекція України, Київ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

У статті розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття внутрішнього державного фінансового контролю. Проаналізовано категоріальний апарат стосовно державного контролю у світовій практиці. Розглянуто сучасні тенденції у законодавчому визначенні внутрішнього державного фінансового контролю у вітчизняній практиці. Надано власне визначення внутрішнього державного фінансового контролю.

Ключові слова: державний фінансовий контроль; внутрішній державний фінансовий контроль; аудит; органи державного фінансового контролю; Державна фінансова інспекція України.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/147-6/1

References
 1. Drozd, I.K., Shevchuk, V. O. (2007). State financial control. Kyiv: Imeks-LTD (in Ukr.).
 2. Ahaptsov, S.A. (2004). State financial control and the budgetary policy of Russian State. Finansovyi kontrol (Financial Control), 1, 11-12 (in Rus.).
 3. Futoranska, Yu. M. (2006). Some aspects of the state regulation in sphere of the internal financial control in Ukraine. Finansovyi kontrol (Financial Control), 2, 20-23. (in Ukr.).
 4. Nevidomyi, V.I. (2009). Prospects of the self-governing financial control development in the system of state admini- stration agencies. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku derzhavnoho kontroliu v Ukraini (Current Situation and Prospects of development of financial control and audit in Ukraine). Ukrainian scientific conference (in Ukr.).
 5. Stefaniuk, I.B. (2011). Methodological principles of the state internal financial control operating in Ukraine. Finansy Ukrainy (Finance of Ukraine), 6, 82-102 (in Ukr.).
 6. The Law of Ukraine (2012). On the Basic Principles of Implementation of the State Financial Control in Ukraine. Re- trieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-12. (in Ukr.).
 7. The draft Law of Ukraine (2008). On State Financial Control. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2020&skl=7 (in Ukr.).
 8. The Concept of development of the state internal financial control for the period till 2017. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80. (in Ukr.).

Завантажити

 • pdf 147_1
  File size: 306 kB Downloads: 189