Л. Блінова, здобувач КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ УКРАЇНИ

У статті розглядаються інвестиційні потреби підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення. Визначено пріоритетні заходи пошуку джерел фінансування для задоволення інвестиційних потреб. Розглянуто найбільш пріоритетні та ефективні джерела фінансування для задоволення інвестиційних потреб для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, інвестиції, джерела фінансування, тарифи, фінансові ресурси.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/147-6/2

References
 1. Geєc’ V. Ukraїna zmozhe protistojati ekonomіchnim viklikam lishe za umovi ekonomіchnogo zrostannja na 5–6% na rіk [Elektronnij resurs] / V. Geєc’ – Rezhim dostupu: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2010/02/06/186442. – Nazva z ekrana.
 2. Duka A.P. Teorіja ta praktika іnvesticіjnoї dіjal’nostі. Іnvestuvannja [tekst]: [Navch. pos.] / Duka A.P. – K.: Karavela, 2008. – 432 s.
 3. Kachala T. Osnovnі naprjami vdoskonalennja mehanіzmu zaluchennja іnvesticіj v ZhKG na suchasnomu etapі ta ocіnka їh efektivnostі [tekst]: /T. Kachala // Ekonomіka Ukraїni. – 2010. – N9. – S.84-94.
 4. Kolotilo І. Reformuvannja galuzі, abo vihіd іz fіnansovoї krizi pіdpriєmstv zhitlovo-komunal’nogo gospodarstva [Elek- tronnij resurs] / І.Kolotilo – Rezhim dostupu: http://gazeta.dt.ua/social_secutity/reformuvannya-galuzi-abo-vihid-iz- finansovoyi-krizi-pidpriyemstv-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-_.html. – Nazva z ekrana.
 5. Miroshnichenko Ju. Ukraїna: virіshennja problem u teplo- і vodopostachannі ta vodovіdvedennі [Elektronnij resurs] / Ju. Miroshnichenko. – Rezhim dostupu: http://esco-ecosys.narod.ru/2010_3/art280.pdf. – Nazva z ekrana.
 6. Zakon Ukraїni “Pro Derzhavnij bjudzhet Ukraїni na 2013 rіk” vіd 25 kvіtnja 2013 r. № 5515-17 // Vіdomostі Verhovnoї Radi Ukraїni (VVR). – 2013. – №5-6 – st.60. – Dod. №7 (іz zmіnami ta dopovnennjami) [Elektronnij resurs] // Verhovna Rada Ukraїni: [sajt] Rezhim dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5515-17. – Nazva z ekrana.
 7. Zaborgovanіst’ naselennja za zhitlovo-komunal’nі poslugi v veresnі 2013 r. [Elektronnij resurs] // Ukraїna komunal’na / Statistika: [sajt] Rezhim dostupu: http://statistic.jkg-portal.com.ua/ua/statistic/. – Nazva z ekrana.
 8. 8. Omel’chenko T. Mne ne prihodilos’ slyshat’ zhalob na biznes-klimat Shvejcarii [tekst] / T. Omel’chenko // Biznes. – 2013. – № 15. – 15 apr. – S. 16-18.
 9. Pokazniki avarіjnogo tanu merezh centralіzovanogo pitnogo vodopostachannja ta vodovіdvedennja [Elektronnij re- surs] // Nacіonal’na komіsіja, shho zdіjsnjuє derzhavne reguljuvannja u sferі komunal’nih poslug: [sajt] Rezhim dostupu: http://www.nkp.gov.ua/ukr/nportal/view/947. – Nazva z ekrana.
 10. Polujanov V. Viznachennja prіoritetnih shljahіv fіnansuvannja dіjal’nostі p іdpriєmstv zhitlovo-komunal’nogo gospo- darstva Ukraїni [tekst] / V. Polujanov, M. Golovchans’ka // Komunal’ne gospodarstvo mіst. – 2012. – № 106 – 75-82s.
 11. Uljanickaja A. Gorod Ok [tekst] / A. Uljanickaja // Biznes. – 2013. – № 15. – 15 apr. – S. 28-29.
 12. Husnutdіnov O. Rol’ Mіnіsterstva regіonal’nogo rozvitku, budіvnictva ta zhitlovo-komunal’nogo gospodarstva Ukraїni v realіzacії m іzhnarodnih proektіv u zhitlovo-komunal’nіj sferі [Elektronnij resurs] /O. Husnutdіnov. – Rezhim dostupu: http://www.rgd.org.ua/resources/additional_res/Khusnutdinov_O.Y.pdf. -Nazva z ekrana.
 13. Chervan’ov D. Menedzhment іnvesticіjnoї dіjal’nostі pіdpriєmstv [tekst]: [Navch. pos.] Chervan’ov D. – K.: Znannja- Pres, 2003. – 622 s.
 14. Chi mali vi problemi z teplopostachannjam cherez znoshenі merezhі? – [Elektronnij resurs] // Radіo Svoboda: [sajt] Rezhim dostupu: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24680670.html/. –Nazva z ekrana.
 15. Filjuk G. Rozvitok derzhavno-privatnogo partnerstva na pіdpriєmstvah zhitlovo-komunal’nogo gospodarstva [tekst] / G.Filjuk // Teoretichnі ta prikladnі pitannja ekonomіki. -2012. – №27. – T.3. – S. 13–20.

Завантажити

 • pdf 147_2
  File size: 335 kB Downloads: 233