О. Зоценко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК АКЦІЙ

У статті розглянуто питання впливу процесу глобалізації на український ринок акцій. Досліджено основні тенденції глобалізації світового ринку акцій. Охарактеризовано основні елементи функціонування ринків акцій провідних країн світу. Виокремлено основні чинники, які впливають на рівень розвитку національних ринків акцій. Визначено низку проблем, які деформують та стримують підвищення ролі ринку акцій України в процесі розподілу капіталу.

Ключові слова: ринок акцій; фондовий ринок; глобалізація; інтеграція; корпоративне управління.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/147-6/11

References
 1. Word Federation of Exchanges (2013). Membership criteria. Retrieved from http://www.world- exchanges.org/member-exchanges/membership-criteria-0. 2.
 2. Rychka, M. (2009).The role of stock exchanges in the EU and Ukraine in the system of financial management Eko- nomichnyy prostir (Economic Space), 21, 191-198 (in Ukr.).
 3. Shevchenko, O. (2010). Modern trends in the formation of the world stock market. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsion- al’noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (Scientific Works of the National University of State Tax Service of Ukraine), 1, 301-307 (in Ukr.).
 4. Opryshko, V. (2000). Organization of the stock market in transition economies: PhD Thesis : 08.01.01 / Karazin Na- tional University of Kharkiv, 18 p.
 5. Lukianenko, D. (2001). Strategy of economic development under globalization. Kyiv: Kyiv National Economic Univer- sity (in Ukr.).
 6. Vneshekonom bank (2010). National share markets of foreign countries. Retrieved from http://www.veb.ru/ common/upload/files/veb/custody /dep_oa_7countries.pdf.
 7. Azarenkova, G. (2010). Modern trends in global stock markets. Aktual’ni problemy ekonomiky (Actual problems of economics), 6 (108), 61-71 (in Ukr.).
 8. Neskorodyeva, I. (2013). Features of functioning of the stock market in Ukraine. Visnyk Natsional’noho banku Ukray- iny (Bulletin of the National Bank of Ukraine), 2, 36-42 (in Ukr.).

Завантажити

 • pdf 147_11
  File size: 318 kB Downloads: 217