І. Мазур, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті проаналізовано наукові підходи до такої важливої проблеми як підвищення конкурентного розвитку підприємництва на основі комерціалізації наукових розробок. Вказано на труднощі, які гальмують процеси формуваннята передачі наукових розробок у виробництво. Автором запропоновано рекомендації щодо активізації комерціалізації наукових розробок.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновації, інноваційна діяльність, конкуренція, конкурентоспроможність, комерціалізація наукових розробок.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/148-2/1

Завантажити

  • pdf 148_1
    File size: 349 kB Downloads: 224