З. Варналій, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), О. Панасюк, старший викладач (Національний університет ДПС України) СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ДІЇ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Розкрито стан, проблеми та перспективи впливу норм Податкового кодексу України на процес здійснення податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності. Визначено низку проблемних питань в цій сфері та внесено конкретні пропозиції щодо їх вирішення.

Ключові слова: Податковий кодекс України, податки, податкове стимулювання, підприємництво, суб’єкти підприємництва, бізнес-середовище.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/148-2/3

Завантажити

  • pdf 148_3
    File size: 299 kB Downloads: 197