Т. Власова, канд. екон. наук, доц. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових підходів. Виявлено, що в сучасних умовах функції підприємництва мають бути доповнені соціальною функцією, адже підприємницька діяльність в ринковій економіці нерозривно пов’язана з поняттям відповідальності (перед державою, суспільством, партнерами). Обґрунтовано сутність соціальних інвестицій, показано відмінність між благодійністю та соціальним інвестуванням, здійснюваним компаніями шляхом реалізації внутрішніх та зовнішніх соціальних програм.

Ключові слова: відповідальність, бізнес, соціальна відповідальність бізнесу, соціальна функція підприємництва, соціальне інвестування, персонал, підвищення кваліфікації, інтелектуальний капітал, соціальний розвиток.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/148-2/8

Завантажити

  • pdf 148_8
    File size: 296 kB Downloads: 325