М. Попович, здобувач ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВЗАЄМОДІЯ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ

Стаття присвячена дослідженню економічних та суспільно-політичних аспектів становлення вітчизняного підприємництва як невід’ємної складової інноваційно-інвестиційного процесу розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації. Уточнено існуючі уявлення щодо змін у характері конкуренції та розкрито сутність й особливості новітньої тенденції у підприємництві щодо посилення партнерства і кооперації. Викладені основи узагальненої концепції взаємодії задля розвитку, що ґрунтується на засадах співіснування, взаємодоповнення й взаємовпливу конкуренції та партнерства, а також враховує компліментарність механізмів дії класичної “невидимої руки” та другої, радше “видимої руки”, ринку.

Ключові слова: підприємництво, взаємодія задля розвитку, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційне підприємництво, інвестиційно-інноваційна модель.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/148-2/10

Завантажити

  • pdf 148_10
    File size: 316 kB Downloads: 186