Л. Кириленко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), О. Євтушевська, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Аналізуються основні тенденції функціонування інформаційно-економічного середовища та розкриваються напрями розвитку сучасної інноваційно-інвестиційної моделі підприємництва в Україні. Висвітлюються основні шляхи впровадження інновацій у вітчизняне виробництво.

Ключові слова: інноваційне підприємництво, інноваційні технології, аграрні інновації, науково-дослідні розробки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/148-2/14

Завантажити

  • pdf 148_14
    File size: 300 kB Downloads: 113