В. Гура, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка), Л. Кот, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) УЧАСТЬ У БІЗНЕС-КЛУБАХ ЯК ШЛЯХ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті проаналізовано необхідність оцінки ризиків підприємницької діяльності з метою пошуку шляхів їх мінімізації, розглянуто особливості функціонування бізнес-клубів, обґрунтовано важливість участі представників МСП у бізнес-клубах для зменшення рівня ризиків їхньої діяльності.

Ключові слова: підприємництво, підприємець, мале та середнє підприємництво (МСП), ризик, бізнес-клуб.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/148-2/16

Завантажити

  • pdf 148_16
    File size: 268 kB Downloads: 156