Р. Кулієв, д-р. екон. наук., проф. Азербайдж. технічн. ун-т, Азербайджан (Азербайджан) СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ АЗЕРБАЙДЖАНА В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У роботі подана докладна характеристика елементів фінансової системи Азербайджану. Досліджується вплив світової фінансової кризи на економіку країни. Наводяться причини стійкого розвитку фінансової системи країни.

Ключові слова: фінансова система Азербайджану, світова фінансова криза, вплив кризи на національну економіку.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/2

Завантажити

  • pdf 149_2
    File size: 255 kB Downloads: 135