І. Дрозд, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Н. Дрозд, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Н. Заєць, голов. спеціаліст Мін-во економ. розвитку і торгівлі України, Київ, Д. Красніков, асп. Націон. акад. державн. управл. при Президентові України, Київ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ, В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розглянуто сутність, еволюцію нормативного регламентування та характеристику складових збитків, завданих державі. Визначено методику їх розрахунків та наслідки щодо відповідальності посадових осіб.

Ключові слова: збитки, завдані державі, відшкодування збитків, матеріальна шкода, принцип відповідальності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/4

Завантажити

  • pdf 149_4
    File size: 261 kB Downloads: 143