М. Боровікова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА ШЛЯХИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено основні ризики зростання державного боргу в після кризовий період як в розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються, визначені основні причини та можливі негативні наслідки цього процесу, а також запропоновано низку заходів щодо стабілізації та зменшення державного боргу країн.

Ключові слова: держаний борг, боргова криза, державні фінанси, бюджетний дефіцит, бюджетна консолідація.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/7

Завантажити

  • pdf 149_7
    File size: 542 kB Downloads: 206