Т. Грищенко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, І. Івахненко, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

В статті розглянуто особливості податкового стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку та впливу запропонованих змін на структуру активів організацій фінансового сектора економіки.

Ключові слова: оподатковування, фондовий ринок, акції, пропозиція цінних паперів.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/9

Завантажити

  • pdf 149_9
    File size: 273 kB Downloads: 117