О. Катигробова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, проаналізовано особливості формування в Україні та розроблено рекомендації щодо його подальшого розвитку.

Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові інструменти, інвестиції, інноваційний розвиток, інновації, державна політика.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/12

Завантажити

  • pdf 149_12
    File size: 275 kB Downloads: 141