Т. Коляда, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., доц. Націон. ун-т ДПС України, Ірпінь, Ю. Прозоров, наук. співроб. Ін-т економ. та прогнозув. НАН України, Київ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ ТОБІНА НА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОМУ РИНКУ В УМОВАХ КРИЗИ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЄВРОЗОНИ ТА ЗРОСТАННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

В статті проаналізовано аргументи щодо визначення доцільності запровадження податку Тобіна на фінансово-кредитному ринку в умовах кризи довіри до банківської системи Єврозони та зростання обсягів дефіциту державних фінансів, та зроблено прогнози для адаптації української банківської системи до нових умов функціонування.

Ключові слова: фінансово-кредитний ринок, доходи держави, податок на фінансові операції, рівень довіри до банківської системи.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/13

Завантажити

  • pdf 149_13
    File size: 276 kB Downloads: 264