О. Чеберяко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, О. Рябоконь, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У статті аналізуються зміни до порядку формування та виконання місцевих бюджетів відповідно до норми нового Бюджетного кодексу; розглядаються основи формування доходів місцевих бюджетів України відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази. При цьому робиться акцент на існуючі проблеми, які виникають при розподілі бюджетних ресурсів.

Ключові слова: місцеві бюджети, дотація вирівнювання, місцеві податки, закріплені доходи місцевих бюджетів.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/16

Завантажити

  • pdf 149_16
    File size: 271 kB Downloads: 208