Л. Шірінян, канд. екон. наук, доц., докторант Науково-дослідний фінанс. ін-т Академії фінанс. управл. Мін-ва фінансів України, Київ ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

Виконано критичний огляд досліджень і виявлено наявність проблеми визначення і диференціації у науковій літературі понять “фінансове регулювання страхового ринку”, “державне фінансове регулювання страхового ринку” і “державне регулювання страхового ринку”. Запропоновано розгляд страхового ринку з позицій системного аналізу складних систем, що являють собою складову частину більшої системи. Розкрито економічну сутність і дано визначення названих понять.

Ключові слова: страховий ринок, фінансове регулювання, державне регулювання.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/149-8/17

Завантажити

  • pdf 149_17
    File size: 323 kB Downloads: 304