Є. Черняк, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Державне регулювання міжнародних міграційних процесів є важливим елементом у формуванні іміджу країни. Проаналізовано взаємозв’язок між міжнародною міграцією робочої сили та конкурентоспроможністю національної економіки. Підґрунтям для дослідження виступає Глобальний Індекс Конкурентоспроможності. Визначено шляхи покращення показників України за вищезгаданим індексом. Жорсткий контроль та впровадження обмежень потоку мігрантів має призвести до зниження рівня безробіття в країні та покращення конкурентних позицій національних підприємств. Додатковою конкурентною перевагою для країни є стимулювання імміграції висококваліфікованих фахівців. Особлива увага має бути приділена урядовим програмам з підтримки національних підприємств.

Ключові слова: міграція робочої сили, державне регулювання, Глобальний індекс конкурентоспроможності, національна конкурентоспроможність.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/150-9/4

References
 1. Awad I. The global economic crisis and migrant workers: Impact and response: [monograph] / I.Awad. – Geneva: In- ternational Labour Organization, International Organization for Migration, 2009. – 85 p.
 2. Dustmann C. Immigration: The European Experience / C.. Dustmann, T. Frattini // IZA Discussion Paper No. 6261. – Bonn: Institute for the Study of Labor , 2011. – 49 p.
 3. Fix M. Migration and the Global Recession / M. Fix, D.G. Papademetriou, J. Batalova et al. // A Report Commissioned by the BBC Word Service. – Washington: Migration Policy Institute, 2009. – 127 p.
 4. Kahanec M. High-Skilled Immigration Policy in Europe / M. Kahanec, K.F. Zimmermann // IZA Discussion Paper No. 5399. – Bonn: Institute for the Study of Labor, 2010. – 40 p.
 5. Kim A.M. Foreign Labour Migration and the Economic Crisis in the EU: Ongoing and Remaining Issues of the Migrant Workforce in Germany / A.M. Kim // IZA Discussion Paper No. 5134. – Bonn, Institute for the Study of Labor, 2010. – 36 p.
 6. Zaiceva A. Scale, Diversity, and Determinants of Labour Migration in Europe / A. Zaiceva, K.F. Zimmermann // Oxford Review of Economic Policy. – 2008. – Vol. 24, issue 3. – P.428–452.
 7. Zimmermann K.F. European Migration: What Do We Know? : [monograph] / K. F. Zimmermann – Oxford / New York: Oxford University Press, 2005. – 653 p.
 8. Zimmermann K.F. Immigration Policy and the Labor Market: The German Experience and Lessons for Europe: [monograph] / K. F. Zimmermann, H. Bonin, R. Fahr et al. – Berlin: Springer Verlag, 2007. – 209 p.
 9. Chernyak O. Modern challenges in governmental regulation of labor force migration in Ukraine / O.Chernyak, Y. Chernyak // Ekonomika. 2012. – Vol. 91, issue 1. – P.93-104.
 10. Gaidutskiy A. Migration Capital in Ukraine: [monograph] / A. Gaidutskiy. – Kyiv: Infosystems. – 244 p.
 11. Libanova E. External Labor Force Migration: [monograph] / E. Libanova, O. Poznyak. – Kyiv: RVPS Ukraine, NAS Ukraine, 2002. – 57 p.
 12. Pirozhkov S. External Labor Force Migration in Ukraine: Economical and Social Aspect: [monograph] / S. Pirozhkov, E. Malinovskaya, A. Homra. – Kyiv: NIPMB, 2003. – 134 p.
 13. Drzeniek H.M. The comparison of productivity: Global Competitiveness Index. The Ukraine’s competitiveness report / H.M. Drzeniek, T. Geiger. – Kyiv: Effective managment, 2009. – 230 p.
 14. Porter M. International competitiveness: [monograph] / M. Porter. – Мoscow: International Relations, 1993. – 896 p.
 15. Sala-i-Martin X. Global Competitiveness Index: Prioritizing the Economic Policy Agenda / X. Sala-i-Martin, J. Blanke, H.M. Drzeniek et al. // In: The Global Competitiveness Report 2008-2009.– Geneva: Word Economic Forum, 2009. – P.3-41.
 16. Zhalilo Y. Competitiveness of Ukraine’s economy in a time of globalization: [monograph] / Y. Zhalilo. – Kyiv: Znannya Ukrainy, 2005. – 388 p.
 17. The Global Competitiveness Report 2011–2012. / K. Schwab, World Economic Forum Editor, X. Sala-i-Martin, Chief Advisor of the Centre for Global Competitiveness and Performance. – Geneva: Word Economic Forum, 2012. – 527 p. – Access at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.
 18. World Migration Report 2010 – The Future of Migration: Building Capacities for Change. – Geneva: International Or- ganization for Migration, 2010. – 273 p.

Завантажити

 • pdf 150_4
  File size: 241 kB Downloads: 209