Г. Филюк, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розкрито сутність поняття конкурентоспроможність підприємства. Охарактеризовані ендогенні та екзогенні причини низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Сформульовані рекомендації щодо розв’язання цієї проблеми в Україні.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкуренція, бар’єри входу на ринок, квазіконкурентоспроможність.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/1

References
 1. Alekseev, S.B., 2004. Teoreticheskie aspekty konkurentosposobnosti predprijatij. Ekonomika: problemy teorii’ ta praktyky, 191(2), Dnipropetrovs’k: DNU, pp. 614–619.
 2. Spiridonov, I., 1997. Mezhdunarodnaja konkurencija i Rossija. Moskva: INFRA-M.
 3. Bol’shaja jekonomicheskaja jenciklopedija, 2007. Moskva: Eksmo.
 4. Baumgarten, L.V., 2005. Analiz metodov opredelenija konkurentosposobnosti organizacij i produkcii. Marketing v Rossii i za rubezhom, 4, pp. 72–85.
 5. Centr kompleksnyh doslidzhen’ z pytan’ antymonopol’noi’ polityky Antymonopol’nogo komitetu Ukrai’ny, 2013. Tendencii’ zmin stanu konkurentnogo seredovyshha v ekonomici Ukrai’ny u 2011 roci: Zvit pro naukovo-doslidnu robotu. Kyi’v, Antymonopol’nyi komitet Ukrai’ny. p. 113.
 6. Shumpeter, J., 1983. Teorija ekonomicheskogo razvitija. Moskva: Progress.
 7. Krush, P.V., and Maksymenko, I.A., 2004. Reguljujucha funkcija derzhavy ta i’i’ rol’ u formuvanni rynkovogo instytucijnogo seredovyshha. Naukovi praci DonNTU. Serija: ekonomichna, 75, p. 227.
 8. Dement’jev, V.V., and Vyshnevs’kyj, V.P., 2011. Chomu Ukrai’na ne innovacijna derzhava: instytucijnyj analiz. Ekonomichna teorija, 3, p. 6.
 9. The 2011 Index of Economic Freedom [online] Available at: <http://www.heritage.org/index> [Accessed 6 October 2013]
 10. International property rights index. 2013 Report [online] Available at: <http://www.propertyrightsalliance.org/ userfiles/2013%20International%20Property%20Rights%20Index-PRA.pdf> [Accessed 6 October 2013].
 11. Mizhnarodna finansova korporacija, 2011. Investycijnyj klimat v Ukrai’ni: jakym jogo bachyt’ biznes: Analitychna dopovid’. Kyi’v, Mizhnarodna finansova korporacija, p. 13.
 12. Val’ter, Zh., and Val’ter, Zh., 2005. Konkurentosposobnost’: obshhij podhod. Moskva: Rossijsko-Evropejskij Centr Jekonomicheskoj Politiki (RECJeP), p. 19.
 13. Tochka bifurkacii’. Chitke vidmezhuvannja vlady vid biznesu mozhe rozblokuvaty potencial dlja rozvytku Ukrai’ny [online] Available at: <http://tyzhden.ua/Politics/56999> [Accessed 6 October 2013].

Завантажити

 • pdf 151_1
  File size: 327 kB Downloads: 240