О. Грішнова, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, О. Брінцева, канд. екон. наук, доц. ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана, Київ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРАКТИКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті обґрунтовано сутність екологічної відповідальності, здійснено оцінку її рівня для провідних вітчизняних компаній та оцінку відображення екологічних індикаторів в соціальних звітах вітчизняних компаній. Визначено, що рівень впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту є вкрай низьким навіть для підприємств – лідерів рейтингу КСВ в Україні. Обґрунтовано необхідність підвищення екологічної відповідальності.

Ключові слова: екологічна відповідальність; підприємство; екологічні індикатори; рівень екологічної відповідальності; корпоративна соціальна відповідальність (КСВ).

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/3

References
 1. Des Jardins J. Corporate Environmental Responsibility. Journal of Business Ethics. Vol. 17, # 8, p. 825-838.
 2. Sotsial’na vidpovidal’nist’: teoriya i praktyka rozvytku: monohrafiya / [A.M. Kolot, O.A. Grishnova ta in.]; za nauk. red. d-ra ekon. nauk, prof. A.M. Kolota. – K.: KNEU, 2012. – 501, [3] s.
 3. European Commisions. Environment. Implementation of Community environmental legislation. [Electronic recourse] – Available at: http://ec.europa.eu/environment/legal/ implementation_en.htm
 4. Environmental Performance Index 2012. EPI Rankings [Electronic recourse] – Available at: http://epi.yale.edu/ epi2012/rankings .
 5. Environmental Performance Index 2012. Country Profile: Ukraine [Electronic recourse] – Available at: http://epi.yale.edu/epi2012/countryprofiles
 6. Kontseptsiya natsional’noyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-%D1%80
 7. Sostavlen reyting samyih “zelyonyih” kompaniy Ukrainyi [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: http://biz.liga.net/ all/industriya/novosti/2076006-sostavlen-reyting-samykh-zelenykh-kompaniy-ukrainy.htm
 8. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2011 rik. – K.: Vydavnytstvo “Konsul’tant”, 2012. – 559 s.
 9. Reytynh sotsial’no vidpovidal’nykh kompaniy Ukrayiny za vydamy ekonomichnoyi diyal’nosti u 2010 r. Kontraktu [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: http://kontrakty.ua/proekty/ rejtingi/16287-kto-poluchil-propusk-v-prilichnoe- obshhestvo-rejting-soczialno-otvetstvennyx-kompanij-ukrainy
 10. Reyting sotsialno otvetstvennyih kompaniy Ukrainyi – 2011 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://kontrakty.ua/rankings/147
 11. GVardiya. Reyting sotsialno otvetstvennyih kompaniy Ukrainyi – 2012 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://kontrakty.ua/rankings/207
 12. Reyting sistemnosti v sfere KSO – 2013 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://kontrakty.ua/ doc/rating_CSR_2013.pdf
 13. Індекс прозорості 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/ rezultati_indeksu_prozorosti.html
 14. Індекс прозорості 2012. – К.: 2012 – 28 с.
 15. Kotler Filip, Li Nensi. Korporatyvna sotsial’na vidpovidal’nist’. – K.: Standart, 2005. –302 s.
 16. Otchet ob ustoychivom razvitii “Sistem Kepital Menedzhment” za 2010-2011 godyi. Natsionalnyiy biznes. Otvetstvennoe liderstvo: [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.scm.com.ua/uk/sustainability/reports/2012/
 17. Era ustoychivogo rosta. Konturyi buduschego. Otchet o deyatelnosti v oblasti ustoychivogo razvitiya v 2010–2011 kompanii “DTEK” [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.sustainability.scm.com.ua/media/documents/era- ustojchivogo-rosta.pdf
 18. Ot rabochego mesta k mestnyim soobschestvam. Sotsialnyiy otchet kompanii “Metinvest” za 2009-2010 gg. [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.metinvestholding.com/ upload/metinvest/content/105/ Metinvest_CSR_Report_2009-2010.pdf
 19. Otchet o korporativnoy sotsialnoy otvetstvennosti PAO “ArselorMittal Krivoy Rog” Investiruya v bezopasnuyu ekologichnuyu stal [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.arcelormittal.com/kryviyrih/images/ pdf/ArcelorMittal_CSR_Report_2010.pdf
 20. Vperedi ozhidaniy. Otchet o progresse po vyipolneniyu printsipov Globalnogo Dogovora OON. Kompaniya “Interpayp”. [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.interpipe.biz/files/GC_Interpipe_2009.pdf
 21. Korporativnyiy sotsialnyiy otchet PAO “Dneprospetsstal” za 2011 g. [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: http://www.dss.com.ua/media/rus/company/information-material/DSS CSR 2011.pdf.
 22. Richnyy zvit “Prykarpattyaoblenerho” za 2012 r. “My obyrayemo zelenu liniyu – liniyu zhyttya” [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.oe.if.ua/oe_2012.pdf
 23. Zvit za staloho rozvytku kompaniyi “Obolon'” za 2011-2012 rr. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://obolon.ua/files/news/ZVIT%20Obolon%20CSR%202011-2012.pdf
 24. Otchet po sotsialnoy otvetstvennosti kompanii Carlsberg Ukraine za 2010-2011 gg. “Growth responsibly” [Elektronnyiy resurs]: Rezhim dostupu: http://www.unglobalcompact.org/ system/attachments/15014/original/ _Carlsberg_Ukraine.pdf?1334928435
 25. Sotsial’nyy zvit kompaniyi “SAN InBev Ukrayina” za 2010-2011 roky [Elektronnyy resurs]: Rezhym dostupu – http://www.ab-inbev.com/pdf/ABInBev_GCR-08-09_full.pdf
 26. Ekologicheskie pokazateli (EN) GRI Version 3.0 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G3-Environment-Indicator-Protocols.pdf

Завантажити

 • pdf 151_3
  File size: 387 kB Downloads: 138