В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., Г. Купалова, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗМІНА КЛІМАТУ МІСТА КИЄВА: ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Досліджені актуальні питання зміни клімату, обґрунтована необхідність розробки наукової методики комплексного аналізу та оцінки впливу сукупності різноманітних факторів на цей процес. Висвітлені антропогенні та природні чинники, які впливають на формування та зміну клімату м. Києва. З урахуванням досвіду розвинених зарубіжних країн сформульовані пропозиції щодо упередження та усунення негативних наслідків зміни клімату столиці за допомогою сучасних організаційно-економічних та нормативно-правових інструментів управління.

Ключові слова: довкілля; викиди; зміна клімату; захист клімату; управління кліматом.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/1

Завантажити

  • pdf 152_1
    File size: 806 kB Downloads: 294