В. Бабірад-Лазунін, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК МИТНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

В статті досліджено історію зародження та розвитку митної статистики України. Виокремлено та охарактеризовано етапи її становлення. Визначено роль та місце митної статистики в системі державного регулювання економіки України та прийнятті управлінських рішень.

Ключові слова: статистика; митна статистика; митна справа; історія статистики; збори; податки; мито.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/2

Завантажити

  • pdf 152_2
    File size: 709 kB Downloads: 394