М. Бальцеровіч-Шкутнік, д-р екон. наук, проф. Економічний університет м. Катовіце, Республіка Польща ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РИНКУ ПРАЦІ В ГРУПІ НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄС

У статті проаналізовано динаміку показників зайнятості у розрізі галузевої та вікової структури зайнятого населення “10 нових країн-членів”Європейського Союзу, які увійшли до складу ЄС у 2004 році, Для проведення аналізу обрано часовий ряд 2000-2011 рр., який охоплює періоди до та після вступу цих країн до ЄС, що дало змогу визначити зміни у показниках зайнятості, які характеризують стан та тенденції розвитку ринку праці вищезазначених країн за цей період.

Ключові слова: ринок праці; рівень безробіття; сервісізація ринка праці.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/3

Завантажити

  • pdf 152_3
    File size: 695 kB Downloads: 206