Н. Бутенко, канд. екон. наук, доц., Л. Пащук, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СИНЕРГІЧНІ ЕФЕКТИ СТВОРЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ МЕРЕЖ НА ПРОМИСЛОВИХ РИНКАХ

В статті визначено сутність партнерських мереж, розкрито передумови та особливості виникнення синергічного ефекту в рамках партнерських мереж на промисловому ринку.

Ключові слова: синергетичні ефекти, партнерські мережі, промисловий ринок, партнерський маркетинг.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/4

Завантажити

  • pdf 152_4
    File size: 706 kB Downloads: 268