Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Ю. Петрушенко, канд. екон. наук, доц., докторант, Н. Костюченко, канд. екон. наук, доц. Сумський державний університет, Суми ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДУ ДО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА УЧАСТЬ ГРОМАД

У статті досліджується вплив характеристик соціального капіталу місцевих спільнот на ефективність підходу до економічного розвитку, орієнтованого на участь громади. На основі аналізу результатів проекту Програми розвитку ООН та Європейського Союзу “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” зроблено висновок про найбільшу важливість для економічного розвитку таких характеристик соціального капіталу як (анти)патерналізм, солідарність та кооперація. Висунуто гіпотезу про те, що створення організацій громади може стати дієвим механізмом, який дозволить реалізувати наявний соціальний капітал сільських громад в Україні.

Ключові слова: соціальний капітал; місцеві спільноти; соціальна мобілізація; економічний розвиток.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/6

 

Завантажити

  • pdf 152_6
    File size: 740 kB Downloads: 143