О. Каніщенко, д-р екон. наук, проф., Н. Кузнецова, канд. екон. наук, асист., М. Устименко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ: ЦІЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В статті розглянуто чинники, інструменти, результати та наслідки формування міжнародних кластерів як фактору активізації інноваційного розвитку національних підприємств.

Ключові слова: кластер, міжнародний кластер, інтернаціоналізація кластерів, кластерні ініціативи, формування кластеру.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/7

Завантажити

  • pdf 152_7
    File size: 869 kB Downloads: 311