О. Комендант, канд. екон. наук, асист. КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ДО “НОВОЇ ЕКОНОМІКИ” В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Визначено основні складові механізму трансформації українського ринку праці в посткризових умовах “нової економіки” або економіки, заснованої на знаннях. Розглянуто сучасний стан складових трансформаційного процесу. Зроблено висновок про рівень трансформації українського ринку праці в ситуації глобальної нестабільності.

Ключові слова: трансформаційний механізм; український ринок праці; нова економіка; економіка заснована на знаннях; посткризові умови; глобальна нестабільність.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/8

Завантажити

  • pdf 152_8
    File size: 542 kB Downloads: 146