Ж. Конурбаева, канд. екон. наук, доц., А. Закімова, канд. екон. наук, доц. Східно-Казахський державний технічний університет ім. Д. Серикбаєва, Республіка Казахстан, М. Рахимбердинова, докторант Казахський економічний університет ім. Т. Рискулова, Республіка Казахстан РОЗВИТОК РИНКУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ТВАРИННИЦВА ЯК ФАКТОР ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАЗАХСТАНУ

Найважливішою складовою частиною експортного потенціалу Казахстану мають стати продукти переробки вторинної сировини тваринництва. Використання вторинної сировини в завершеному циклі виробництва дозволить у багато разів диверсифікувати експортну складову країни в агропромисловому комплексі Республіки. Використання запропонованого в статті підходу в розміщенні галузей переробки вторинної сировини з метою отримання ринкового продукту з високою доданою вартістю, дозволить реалізувати потенціал агропромислового комплексу держави.

Ключові слова: сировина, диверсифікація, експорт, потенціал, тваринництво.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/9

Завантажити

  • pdf 152_9
    File size: 654 kB Downloads: 246