О. Кузьома, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ КРАЇН СНД ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Визначено, що міжнародна мережа електронних комунікацій допомагає різним економічним суб’єктам швидше знаходити партнерів, оперативніше реагувати на мінливі умови, зменшує відстані і трансакційні витрати між партнерами, підвищує економічну вигоду їх взаємовідносин. Обґрунтовано, що широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в країнах СНД може сприяти збільшенню кількості малих підприємств і приватних підприємницьких структур, а також посиленню їхніх конкурентних позицій як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Доведено, що використання ІКТ може сприяти підвищенню ефективності системи виробництва і управління компаній завдяки розширенню їхнього доступу до інформації, знань, фінансових послуг та інших ресурсів. Завдяки використанню ІКТ для малих приватних підприємств створюються нові можливості розвитку існуючих і відкриття нових видів і напрямків діяльності, що, у свою чергу, сприятиме створенню додаткових робочих місць, збільшенню податкових надходжень і зростанню добробуту населення. Динамічне функціонування приватного сектора може сприяти залученню іноземних інвесторів, розширенню торговельних відносин з іншими країнами, що також може сприяти полегшенню і здешевленню впровадження інновацій. Обґрунтовано, що поширення інформаційних технологій, особливо в країнах СНД, потребує державної підтримки, в першу чергу, з розвитку інформаційної інфраструктури та адаптації законодавства до умов інформаційної економіки.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); конкурентоспроможність; малі підприємства; інформаційна інфраструктура; експорт / імпорт ІКТ-товарів і послуг.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/10

Завантажити

  • pdf 152_10
    File size: 1 MB Downloads: 141