О. Любкіна, канд. екон. наук, доц., М. Боровікова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДИСБАЛАНСИ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ І КАНАЛИ ЇХ ТРАНСМІСІЇ У СИСТЕМНІ РИЗИКИ В МОНЕТАРНІЙ СФЕРІ

У статті досліджено сучасний стан та основні дисбаланси в системі фінансового ринку України, що здатні суттєво впливати на досягнення монетарної стабільності країни в післякризовий період та період рецесії. Проаналізовані загрози, пов’язані із значущістю банківських інститутів та функціональною неадекватністю банківської системи у забезпеченні монетарної та фінансової стабільності. Обґрунтуванні висновки та заходи щодо застосування інструментів монетарної політики з метою зміцнення фінансової стабільності.

Ключові слова: фінансовий ринок; валютна стабільність; банківська система; кредитний бум; фінансові установи; систематичний ризик.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/11

Завантажити

  • pdf 152_11
    File size: 830 kB Downloads: 119