В. Осецький, д-р екон. наук, проф., І. Калінкова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ШОКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СПАД В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ РИНКОВИХ СИГНАЛІВ ВІДНОВЛЕННЯ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

В даній статті представлені деякі із сигналів економічного відновлення в умовах стагнаційної фази бізнес циклу. Однак, більшість даних сигналів змодельовані при відсутності діючої макроекономічної політики. Також, призупинення економічного розвитку аналізується за умов формування тренду домінуючого росту зі сторони країн які розвиваються. Сукупність даних факторів обумовлює архітектоніку макроекономічної політики.

Ключові слова: сигнали економічного відновлення; шоки; монетарні шоки; тренд домінуючого темпу зростання країн які розвиваються; стагнаційний тренд; рецесія.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/12

Завантажити

  • pdf 152_12
    File size: 775 kB Downloads: 326