А. Вікулова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті викладено розуміння суті процесу комерціалізації та виявлено її характерні риси. Визначено основні напрямки державного стимулювання комерціалізації інтелектуальної власності. Наведено механізми державного регулювання, застосування яких може бути доцільним в українській практиці.

Ключові слова: комерціалізація, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, науково-технічні розробки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/15

Завантажити

  • pdf 152_15
    File size: 697 kB Downloads: 196