Т. Затонацька, канд. фіз.-мат. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті висвітлено еволюцію підходів до розробки фіскальної політики, а також запропоновано відповідні заходи щодо забезпечення якісних змін у системі управління інвестиційною діяльністю в Україні. Автором запропоновано практичні рекомендації щодо створення фіскального простору інвестиційної для діяльності в Україні. Подано пропозиції щодо формування фіскального простору інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки, а також підвищення ефективності бюджетних витрат.

Ключові слова: фіскальні політика, державне герулювання інвестиційної діяльності, фіскальний простір інвестиційної діяльності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/152-11/17

 

Завантажити

  • pdf 152_17
    File size: 475 kB Downloads: 252